FLYTNING AF KAMPE

Ørum IF, håndbold har vedtaget følgende regler for kampflytninger:

Det er forbundet med meget store omkostninger for klubben at flytte turneringskampe. Derfor kan der som hovedregel IKKE flyttes kampe.

Sker det, at et hold af helt specielle grunde er nødsaget til at få flyttet en turneringskamp, skal træneren kontakte Ilse for at aftale nærmere, inden der gøres yderligere. Kontakten til Ilse skal ske senest 15 dage før det planlagte kamptidspunkt.

I åbne rækker er der mulighed for at flytte enkelte kampe gebyrfrit i den periode, hvor turneringen planlægges. Turneringsplanlægningen sker omkring 1. september og igen omkring 20. december. Hold øje med e-mail om dette eller spørg Ilse.

Kan du som træner på forhånd se, at dit hold ikke kan spille på et bestemt tidspunkt, så informer klubben om det, så der kan tages højde for det ved planlægningen.

Vigtigt i børne- og ungdomsrækker.
En kamp kan flyttes gebyrfrit, hvis to eller flere spillere skal på studietur eller lejrskole. Der skal forelægge en skriftlig dokumentation om turen fra skolen, og ansøgningen om kampflytningen skal ske mindst 10 dage før den berørte kamp

Administrationsgebyr for kampflytninger ifølge Jydsk håndbold forbund:

Tidligere end 30 dag før kampdato – intet gebyr

Senest 14 dage før kampdato – 500 kr.

Senest 7 dage før kampdato – 700 kr.

Mindre end 7 dage før kampdato – 1000 kr.

Hvis I som træner bliver kontaktet af et udehold om flytning af en kamp aftaler I selv dato og kamptidspunkt, hvis det drejer sig om udekampe. Er det en hjemmekamp skal Ilse kontaktes, så kampen kan blive placeret optimalt evt. sammen med andre kampe, så vi kan udnytte dommerne optimalt.


Banner