Få et gratis OK Benzinkort

Få et benzin kort til OK benzin og brug det når du tanker. SÅ støtter du Ørum IF Håndbold.

Vi får 6 øre for hver liter billig brændstof, du tanker. Jo mere du tanker, jo mere får klubben – uden at det koster dig ekstra.

HVAD GØR DU?

Vi har foldere og blanketter til udfyldelse så man let kan bestille et kort. Det er VIGTIGT at Ørum IF's sponsornummer – 55 88 03 - kommer på aftalen, for ellers får vi ikke pengene.

Folk der allerede har OK benzin kort, kan godt få vores sponsor nummer tilknyttet således at vi frem over også får 6 øre pr. ltr. fra dit kort.


Banner