Efter indførelsen af elektroniske holdkort, vil der ikke længere findes holdkort og stævnelister.

Dog skal “papir holdkortet” stadig indsendes ved Landspokal- og Jydske Cup kampe. Tidtagerne bedes komme holdkortet I kurverten og komme kuverten I postkassen efter kampen.

HUSK at dem, der sidder ved tidtagerbordet skal indberette resultatet efter kampen.

Resultatet kan indberettes via Håndbold app'en eller via mobil.dhf.dk eller man kan sende en sms eller ringe til mig på 5176 3268 med kampnr. og resultatet af kampen.

Der findes en stævneliste ved tidtagerbordet, hvorpå I skal skrive resultatet og markere om I har indtelefoneret resultatet eller sendt det til mig, så dem der kommer bagefter også kan se om de foregående kampes resultat er indgivet.

HUSK at skrive resultatet på stævnelisten, det er det eneste sted vi har som dokumentation. Stævnelisten skal ikke indsendes men lad den ligge efter sidste kamp.

Dommerne skal ikke længere skrive under på noget.

Har du spørgsmål til tidtagningen, kontakt Mie Vestergaard, 2320 2693 
Banner