SPILLEBERETTIGET 

Er der hold, som ønsker at benytte spillere, der er ældre end den pågældende aldersgrænse for aldersgruppen skal der søges dispensation om dette ved Jysk Håndbold Forbund. Som træner skal du henvende dig til Ilse Møller for at få godkendt en ansøgning – som så sendes til JHF.

Aldersdispensation kan tillades af sociale hensyn, men ellers forventer Ørum IF, at man spiller på den årgang man hører til.

Hvilke spillere må jeg bruge?

En ting er aldersdispensation, som beskrevet ovenfor. En anden ting er at spillere enten rykker en årgang op, eller spiller med både 1. og 2. holdet, hvilket er noget vi oplever flere gange i løbet af en sæson.

I forbindelse med alt dette er der en del regler, som skal efterleves. Gør man ikke det, tilfalder der klubben bøde, ligesom holdet kan fratages point og miste retten til at deltage i eventuelt slutspil, hvis man har vundet puljen.

Der sker jævnligt ændringer af reglerne indenfor dette område, og det er derfor meget vigtigt, at du holder dig orienteret på JHF's hjemmeside.

Jf. turneringsreglementet må piger gerne spille på drengeholdet.

U - 10 Piger og Drenge årgang 07 og 08 og U - 12 Piger og Drenge årgang 05 og 06

(I U-10 og U-12 gruppen kan turneringen udskrives i pigerækker og drengerækker samt i rækker for blandede hold.

I disse to grupper er det tilladt at benytte pigespillere på drengeholdene.

Drengeholdene betragtes som højest rangerende, hvorfor overflytning af spillere skal ske under overholdelse af stk. 5.4 og til og med stk. 5.9.)

 U - 14 Drenge, i denne gruppe er det tilladt at benytte pigespillere.
Banner