Der er mulighed for at købe numre i vores medlemsspil. Der er ingen krav om at man skal være medlem af idrætsforeningen, så alle kan deltage.

Mail til Ilse Møller (ilsemoeller@mail.tele.dk) at man ønsker at deltage, så fremsendes et nummer samt en opkrævning.

Her er hvad spillet går ud på:

Der vil være 4 almindelige udtrækninger, hver med 5 gevinster på henholdsvis 700 kr., 500 kr., 400 kr., 300 kr. og 100 kr.

Derforuden en ekstra trækning, som fremover vil ske i august måned med gevinster på 2.500 kr., 1.000 kr. og 500 kr.

I det forløbne år er der udtrukket følgende numre:

1. pr. – 7, 2. pr. – 86, 3. pr. – 22, 4. pr. – 133, 5. pr. – 99,

1. pr. – 12,   2. pr. – 137, 3. pr. – 28, 4. pr. – 54, 5. pr. – 116,

1. pr. – 9,  2. pr. – 82, 3. pr. – 131, 4. pr. – 64, 5. pr. – 17,

1. pr. – 22,    2. pr. – 47, 3. pr. – 83, 4. pr. – 138, 5. pr. – 149,

1. pr. – 8,    2. pr. – 69, 3. pr. – 116.

I får automatisk besked, hvis I har vundet. Gevinsten bliver derefter overført til jeres bankkonto.

Husk: Er lodderne ikke betalt til tiden, spiller Ørum I.F på de ledige numre.

Trækningerne vil i 2018 – 2019 foregå således.

På datoerne 1. Oktober, 1. December, 1. Marts og 1. Juni trækkes der 5 præmier på henholdsvis 700 kr., 500 kr., 400 kr., 300 kr. og 100 kr.

På datoen den 1. August trækkes præmier på 2.500 kr., 1.000 kr. og 500 kr.

Banner