Børnenes Ven

Fonden er stiftet af Minna Due Jensen i april 2014, med det enkle formål at yde økonomisk støtte til børn og unge i Viborg Kommune, således flest muligt har mulighed for at deltage aktivt i fritidslivet, uanset sociale og økonomiske vilkår.

Hvem kan søge?

Det kan alle trænere og ledere for børn og unge i Viborg kommune, der mener at ha’ kontakt til et barn eller ung, der er berettiget til at modtage støtte.

Eksempler på støtte

Der findes ingen udtømmende eller endelig liste over, hvad der kan søges støtte til. Det kunne typisk være et par fodboldstøvler, kontingent, stævneudgift, balletsko, ridehjelm osv.

Sådan søger du

For at søge om støtte skal du sende en mail til en fondsven med flg. oplysninger:

  • Barnets fulde navn
  • Barnets adresse
  • Barnets alder
  • Barnets fritidaktivitet
  • Det der søges tilskud til
  • Beløb
  • Kort begrundelse for ansøgningen/Hvorfor er fondsstøtten vigtig

Kontakt Ilse, hvis du har et barn som gerne vil gå til håndbold men hvor det er svært økonomisk. Så vil jeg være behjælpelig med at søge om økonomisk støtte.

 
Banner