STØT DIT BARN OG DETS TRÆNER
 
I flere og flere idrætsgrene er det blevet et problem, at forældre på sidelinjen påvirker spillere, dommere og trænere i negativ retning. I samme henseende som med afsnittet omkring fairplay, vil vi også her indtrængende bede om forældres støtte frem for negative kommentarer.

Vi mener, at alt negativt snak bør tages efter en kamp, hvor der ikke er flere medlyttere end problemet kræver. Dette skulle gerne kunne skabe en god stemning i klubben, hvor der er plads til alle, og alle har lyst til at komme.

Tilskuere / forældre –

Udbrud fra tilskuere hører med omkring kampene, men alle har en moralsk forpligtigelse til,at kampene afvikles på en positiv måde. Ingen personlige angreb, hverken til spillere, dommere eller trænere.

Sæt fokus på spillet frem for resultatet. Positive tilråb, skal foregå til hele holdet og ikke kun til en enkelt spiller.

Respekter trænerens dispositioner. Lad træneren styre holdet, selvom du mener, at du har et bedre overblik.

God tone –

Giv også dommerne fairplay. Husk at både spillere og dommere begår fejl.

Vis gensidig respekt.

Kredsen opfordrer alle til, at uheldige episoder ikke finder sted, så kampene kan afvikles i en positiv ånd.

Opstår der situationer som man finder uheldige eller upassende, anmoder vi alle parter, om at forsøge at stoppe dem, derefter at indberette episoden til Kredsen. Vi vil så forfølge sagen.

Husk:

At håndbold er vores fritid, det skal være sjovt for alle.

De 10 forældre bud:

  1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
  2. Pres ikke dit barn med høje ambitioner og forventninger.
  3. Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen - ikke bare dit eget barn.
  4. Respekter trænerens brug af spillerne - forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  5. Se på dommeren som en vejleder - kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage - pres ikke.
  7. Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke kun om resultatet.
  8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr - overdriv ikke.
  9. Vis respekt for arbejdet i foreningen - tag initiativ til årlige forældremøder, hvor ambitioner og holdninger kan blive afklaret. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
  10. Tænk på, at dit barn spiller håndbold - ikke dig!

 
 
 
 
Banner